Programma Meer en Beter Recyclen


draaitrommel uitsnede

Over deze website

Vanaf augustus 2019 is deze site opgeheven.

Voor informatie over de projecten van het programma VANG Meer en Beter Recyclen verwijzen wij naar de deelnemers aan het convenant.

Het programma Meer en Beter Recyclen is in 2016 gestart vanuit VANG: Van Afval Naar Grondstof.

Het is nu onderdeel van het Rijksbrede programma Circulaire Economie.